Грб Републике Србије

Република Србија

Центар за истраживање несрећа у саобраћају

Насловна страна » Актуелности

Актуелности

20.04.2022.

Представници Центра за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије учествовали на IPA обуци „Људски и организациони фактори и Системи управљања безбедношћу у истрази несреће“ одржаној 5, 6. и 7. априла у Сарајеву

У периоду од 05.04. до 07.04.2022. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина, одржана је IPA обука „Људски и организациони фактори и Системи управљања безбедношћу у истрази несреће“ (IPA training – Human and Organisational Factors (HOF) and Safety Management Systems (SMS) in accident investigation) у организацији Европске агенције за железнице (European Union Agency for Railways). Присуствовали су: представници Европске агенције за железнице, представници националних тела за истраживање несрећа чланица IPA и Западни Балкан пројеката (IPA and Western Balkans Projects).
Центар за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије представљали су:

 1. Тамара Шкембовић, Помоћник главног истражитеља – Главни истражитељ у железничком саобраћају;
 2. Стеван Делић, виши саветник за координацију истраживања и анализу несрећа у железничком саобраћају;
 3. Ивана Гајић, самостални саветник за међународну сарадњу.

Најзначајније теме које су разматране на IPA обуци „Људски и организациони фактори и Системи управљања безбедношћу у истрази несреће“ биле су посвећене циљевима и структури IPA и Western Balkans пројекaта; Правним захтевима за истрагу железничких несрећа у EU; Системима управљања безбедношћу (SMS); Како модели несрећа одређују препоруке као и Системима, варијабилношћу перформанси и људским факторима.
Представник Центра за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије је позван од стране Европске агенције за железнице да припреми презентацију случаја несреће коју је истраживао. Представник Центра за истраживање несрећа у саобраћају, Тамара Шкембовић – Главни истражитељ у железничком саобраћају, је одржала презентацију другог дана обуке за истрагу судара возова број 2990 и 70922 између станица Рипањ Тунел и Клење која се догодила 01.08.2018. године у 05:35. После одржане презентације, другог и трећег дана обуке су под вођством тренера из Европске агенције за железнице (European Union Agency for Railways) одржане групне вежбе уз учешће свих представника националних тела за истраживање несрећа. На групним вежбама, демонстриран је приступ истрази и технике истраживања на примеру несреће припремљеном од стране тренера из Европске агенције за железнице (European Union Agency for Railways) , као и на примеру истраге судара возова од 01.08.2018. године коју је спровео Сектор за истраживање несрећа у железничком саобраћају у оквиру Центра за истраживање несрећа у саобраћају. На крају обуке, обратио се представник Европске агенције за железнице (European Union Agency for Railways) на тему IPA и Западни Балкан пројекaта (IPA and Western Balkans Projects) у циљу потребе корисника, наредним корацима и изгледима после 2022. године.

 Представници Центра за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије учествовали на IPA обуци „Људски и организациони фактори и Системи управљања безбедношћу у истрази несреће“ одржаној 5, 6. и 7. априла у Сарајеву

Фотографије са IPA обуке

Представници Центра за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије су обуку искористили за стицање нових знања и размену искустава као и успостављање контаката и сарадње са представницима тела надлежних за истраживање несрећа у железничком саобраћају чланица IPA и Западни Балкан пројеката (IPA and Western Balkans Projects) и представницима Европске агенције за железнице (European Union Agency for Railways).

 

28.02.2022.

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

  Преузмите текст интерног конкурса

  Образац пријаве на конкурс

  Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција

  Списак кандидата међу којима се спроводи интерни конкурс

  Листа кандидата који су испунили мерила за избор Центар рм бр. 5

08.07.2021.

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

  Преузмите текст интерног конкурса

  Образац пријаве на интерни конкурс

  Информација о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних фукционалних компетенција

  Списак кандидата међу којима се спроводи интерни конкурс

  Листа кандидата који су испунили мерила за избор

10.03.2021.

Представници Центра за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије учествовали на 10th International Railway Summit међународној конференцији која је одржана између 23.02. – 26.02.2021. године

Препознавши је као лидера у железничком сектору, главном истражитељу у железничком саобраћају, Тамари Шкембовић, је од стране International Railway Summit (у даљем тексту: IRS), упућен специјални позив да заједно са својим сарадницима као VIP гости учествују на десетој међународној конференцији у организацији IRS која је одржана између 23.02. – 26.02.2021. године. Због пандемије COVID-19 и специфичних околности, конференција је организована онлајн путем IRS платформе.

Најзначајније теме које су разматране на десетој међународној конференцији IRS биле су посвећене праћењу стања инфраструктуре, предвиђању и припремању стратегије за излазак из дугог COVID тунела, трансформацији станица у паметна мултимодална чворишта, пасош вакцине / поверење у комуникацији, оптимизацији одржавања возног парка за свет после COVID, постизању мобилности при нултом загађењу до 2050. године и акцијама које треба предузети одмах, обликовању атрактивних и одрживих простора за будуће путнике, шта долази после 4-ог железничког пакета, предвиђању побољшања путовања путника после COVID, привлачењу корисника превоза терета на железницу, привлачењу путника на железницу, бројању путника у станицама итд.

Најзначајнији говорници на десетој међународној конференцији IRS су били: Adina Vălean (Commissioner for Transport, European Commission), Elisabeth Werner (Director Land Transport, Directorate General for Mobility and Transport, European Commission), Franҫois Davenne (Director General, International Union of Railways (UIC)), Monica Heiming (Executive Director, European Rail Infrastructure Managers (EIM)), Josef Doppelbauer (Executive Director, EU Agency for Railways (ERA)) и други.

Центар за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије представљали су:

 1. Тамара Шкембовић, Помоћник главног истражитеља – главни истражитељ у железничком саобраћају;
 2. Стеван Делић, виши саветник за координацију истраживања и анализу несрећа у железничком саобраћају;
 3. Иван Нешић, самостални саветник за истраживање и анализу несрећа у железничком саобраћају и
 4. Ивана Гајић, самостални саветник за међународну сарадњу.

Представници Центра за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије, Сектора за истраживање несрећа у железничком саобраћају, су поред учешћа у конференцијском делу, као VIP гости, на захтев организатора да пренесу своје знање и искуство, одржали четири састанка (по моделу one-to-one online) са различитим светским техничким експертима.

Представници Центра за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије, Сектора за истраживање несрећа у железничком саобраћају су конференцију искористили за размену искустава и успостављање контаката и сарадње са различитим светским техничким експертима у области железничког саобраћаја.

10.02.2021.

Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8368/2019 од 28. августа 2019. године, Центар за истраживање несрећа у саобраћају оглашава а

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

  Преузмите текст конкурса

  Образац пријаве на јавни конкурс

  Информација о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција

29.11.2019.

„Peer review“ у Центру за истраживање несрећа у саобраћају одржан 20.11.2019. године

Имајући у виду веома добар утисак о раду Центра за истраживање несрећа у саобраћају, Сектора за истраживање несрећа у железничком саобраћају, у претходном двогодишњем периоду, од стране Европске агенције за железнице (у даљем тексту: ЕРА), предложен је и одржан „Peer review“ 20.11.2019. године у периоду од 09:00 до 17:30 у просторијама Центра за истраживање несрећа у саобраћају.

У складу са Директивом 2016/798 Европског парламента и Савета (о безбедности железнице), истражна тела, уз подршку ЕРА успостављају програм стручних прегледа у циљу развоја техничког и стручног напретка, размене мишљења и искуства у сврху развоја заједничких метода истраге. У области железничког саобраћаја овај програм је постао функционалан 2018. године. У Центру за истраживање несрећа у саобраћају, Сектору за истраживање несрећа у железничком саобраћају, је одржан „Peer review“ први на подручју Западног Балкана и међу првима у којима се овај преглед одржава и у Европској Мрежи националних тела за истраживање несрећа. Припреме за овај преглед од стране Центра за истраживање несрећа у саобраћају су трајале од маја 2019. године.

„Peer review“ тим рецезената су чинили представници истражних тела Португалије (вођа тима), Румуније и Ирске, а посматрачи су били представник ЕРА као и представници истражних тела Турске и Босне и Херцеговине.

Центар за истраживање несрећа у саобраћају представљали су:

 1. Проф. др Небојша Петровић – ВД Директор;
 2. Тамара Шкембовић, Помоћник директора – Главни истражитељ у железничком саобраћају;
 3. Стеван Делић, виши саветник за координацију истраживања и анализу несрећа у железничком саобраћају;
 4. Ивана Гајић, самостални саветник за међународну сарадњу.

 „Peer review“ у Центру за истраживање несрећа у саобраћају одржан 20.11.2019. године

Фотографија са „Peer review“ састанка

 

Представници Центра за истраживање несрећа у саобраћају су овај догађај искористили за размену искустава и успостављање контаката и сарадње са представницима тела надлежних за истраживање несрећа у железничком саобраћају као и ЕРА.

02.10.2019.

Jавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8368/2019 од 28. августа 2019. године, Центар за истраживање несрећа у саобраћају оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

  Преузмите текст конкурса

  Образац пријаве на јавни конкурс – р.м. бр. 9

  Образац пријаве на јавни конкурс – р.м. бр. 10

  Образац пријаве на јавни конкурс – р.м. бр. 14

  Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција

  Списак кандидата међу којима се спроводи поступак

  Листа кандидата који су испунили мерила за избор рм бр. 9

27.08.2019.

Центар за истраживање несрећа у саобраћају организовао састанак са привредним субјектима поводом објављивања Правилника о истраживању несрећа и незгода у железничком саобраћају

У циљу пружања помоћи и стручне подршке у спровођењу Правилника о истраживању несрећа и незгода у железничком саобраћају, који је објављен у „Службени гласник РС“ број 58/2019, и остваривања што боље сарадње са управљачима, железничким превозницима и осталим привредним субјектима, Центар за истраживање несрећа у саобраћају (у даљем тексту: Центар) је уз подршку Привредне коморе Србије организовао састанак 23.08.2019. године са почетком у 10:00, у Сали 2 Привредне коморе Србије, Ресавска 13-15 у Београду.

Састанак је отворила Јелена Карамарковић, представник Привредне коморе Србије, изразивши задовољство за иницијативом одржавања састанка и сарадњом Привредне коморе Србије и Центра, након чега се учесницима обратио професор др Небојша Петровић, Директор Центра – Главни истражитељ, који је истакао важност оваквог скупа нагласивши да је главни императив повећање безбедности у железничком саобраћају и превенција несрећа. Даље излагање о правилнику је водила Тамара Шкембовић – Главни истражитељ у железничком саобраћају, у циљу пружања помоћи и стручне подршке представницима привредних субјеката, који су изразили интересовање и активно учествовали у дискусији. Састанак је завршен у 13:30.

 Центар за истраживање несрећа у саобраћају организовао састанак са привредним субјектима поводом објављивања Правилника о истраживању несрећа и незгода у железничком саобраћају

Центар се овим путем захваљује Привредној комори Србије на пружању подршке у организацији састанка као и представницима управљача, железничких превозника, Дирекције за железнице и других привредних субјеката који су својим присуством потврдили да овакав приступ имплементацији нових прописа и међусобне комуникације треба да постане редовна пракса.

14.08.2019.

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Центру за истраживање несрећа у саобраћају

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

  Преузмите текст конкурса

  Образац пријаве

  Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција

  Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

  Листа кандидата који су испунили мерила за избор

08.07.2019.

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Центру за истраживање несрећа у саобраћају

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

  Преузмите текст јавног конкурса

  Образац пријаве на интерни конкурс – р.м. бр. 4

  Образац пријаве на интерни конкурс – р.м. бр. 12

  Образац пријаве на интерни конкурс – р.м. бр. 19

  Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција

  Списак кандидата међу којим се спроводи изборни поступак на интерном конкурсту за попуњавање извршилачких радних места у Центру за истраживање несрећа у саобраћају

  Листа кандидата који су испунили мерила за избор - рм бр. 4

  Листа кандидата који су испунили мерила за избор - рм бр. 12

  Листа кандидата који су испунили мерила за избор - рм бр. 19

26.06.2019.

Јавни конкурс за попуњавање положаја

На основу члана 68. став 1., а у вези са чл. 54. став 1. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 2., а у вези са чланом 11. став 2. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

  Преузмите текст јавног конкурса

24.10.2018.

Јавни конкурс за попуњавање положаја

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

  Преузмите текст јавног конкурса

10.10.2018.

Jавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл.17 и чл. 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-8726/2018 од 26. септембра 2018. године, Центар за истраживање несрећа у саобраћају оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

  Преузмите текст јавног конкурса

26.09.2018.

Делегација Центра за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије учествовала на састанку EUMedRail и IPA радионици о безбедносним истрагама несрећа у железничком саобраћају одржаној 11. и 12. септембра у Лисабону

Дана 11.09. и 12.09.2018. године у Лисабону, Португалија, одржан је састанак EUMedRail и IPA радионица о безбедносним истрагама несрећа у железничком саобраћају. Присуствовали су: представници Европске агенције за железнице, представници националних тела за истраживање несрећа држава чланица EUMedRail и држава учесница IPA пројекта.

 Делегација Центра за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије учествовала на састанку EUMedRail и IPA радионици о безбедносним истрагама несрећа у железничком саобраћају одржаној 11. и 12. септембра у Лисабону

Центар за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије представљали су:

 1. Тамара Шкембовић, Помоћник главног истражитеља – главни истражитељ у железничком саобраћају;
 2. Стеван Делић, виши саветник за координацију истраживања и анализу несрећа у железничком саобраћају;
 3. Ивана Гајић, спољни сарадник за послове међународне сарадње.

Најзначајније теме које су разматране на састанку EUMedRail и IPA радионици о безбедносним истрагама несрећа на железници биле су посвећене циљевима и структури EUMedRail и IPA пројеката; захтевима ЕУ легислативе на тему независности, организације и ресурса као и изазовима и решењима; постојећим искуствима која се прикупљају у IPA и EUMedRail партнерским земљама; кључним принципима и основама истраживања несрећа (као што су независност истраживања, однос са судском истрагом, отвореност итд); прегледу истраживања железничких несрећа (принципима истраживања на лицу места и истраживању железничких несрећа у пракси – на лицу места, потешкоћама у прикупљању доказа, сарадњи са полицијом, сарадњи са управљачем/превозником).

Као пример добре праксе, представник Центра за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије је позван од стране Европске агенције за железнице да своје знање и искуство пренесе осталим учесницима радионице о безбедносним истрагама несрећа на железници. Представник Центра за истраживање несрећа у саобраћају, Тамара Шкембовић – главни истражитељ у железничком саобраћају, је одржала три презентације у оквиру различитих сесија. Презентације су одржане на следеће теме:

 1. Сесија I: ЕУ легислатива, изазови и решења у погледу независности, организације и ресурса;
 2. Сесија III: Истраживање несрећа у железничком саобраћају у пракси – на лицу места;
 3. Сесија IV: Истрага исклизнућа маневарског састава између станице Раковица и распутнице „К1“ (несрећа која се догодила 17.09.2017. године у 08:45).

Представници Центра за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије су радионицу искористили за размену искустава и успостављање контаката и сарадње са представницима тела надлежних за истраживање несрећа у железничком саобраћају држава чланица EUMedRail и држава учесница IPA пројекта и представницима Европске агенције за железнице.

26.09.2018.

Jавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

На основу чл. 54. став. 1 и чл. 55. ст. 1. и 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/2007, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл. 17. став 1. и чл. 20. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-4047/2017 од 05. маја 2017. године и 51 Број: 112-5821/2017 од 27. јуна 2017. године, Центар за истраживање несрећа у саобраћају оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

  Преузмите текст јавног конкурса

23.05.2018.

Јавни конкурс за попуњавање положаја

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

  Преузмите текст јавног конкурса

29.11.2017.

Делегација ЕРА у посети Центру за истраживање несрећа у саобраћају

Дана 16.11.2017. године Центар за истраживање несрећа у саобраћају су посетили представници Европске железничке агенције (ЕРА). Састанак је организован у просторијама Центра. Састанку су присуствовали представници:

 • Европске железничке агенције:
  Michael Rebentisch – Project Officer, Safety Unit
  Zheni Chaneva – Project Assistant, IPA Project
 • Дирекције за железнице:
  Синиша Тркуља –Помоћник директора и
 • Центра за истраживање несрећа у саобраћају:
  Проф. Др Небојша Петровић, главни истражитељ
  Тамара Шкембовић, помоћник главног истражитеља – главни истражитељ за железнички саобраћај
  Стеван Делић, виши саветник Центра за истраживање несрећа у саобраћају
  Бранка Марковић, спољни сарадник

Садржај састанка: Након уводних презентација од стране ЕРА-е и Центра, на састанку су размењена искуства и отворена најзначајнија питања у вези рада истражних тела и њихове независности, потребних ресурса, односа са правосудним телима (тужилаштво) и полицијом, обавеза оператора/управљача инфраструктуре у погледу извештавања о свим догађајима, стручности запослених укључујући потребе за обуком и истражним поступцима.

На крају састанка одржана је презентација од стране Центра о незгоди о којој се води истрага (Раскинуће воза бр.8011 (ЕМГ 412/416-061/085) у тунелу на подручју распутнице и стајалишта Панчевачки мостод 03.08.2017. године у 07:58).

Закључак састанка: договорена је даља сарадња и помоћ од стране ЕРА-е у додатном тумачењу и имплементацији европских законских регулатива из области железничког саобраћаја, договорено је планирање укључивања запослених Центра у програм обуке и стручног усавршавања у оквиру нове фазе постојећег Твининг пројекта као и могућност приступа и објављивања годишњих извештаја и коначних извештаја о истрагама које израђује Центар на интернет страници ЕРА-е.

Делегација Европске железничке агенције:

 Michael Rebentisch

Michael Rebentisch
Project Officer
Safety Unit

 Zheni Chaneva

Zheni Chaneva
Project Assistant
IPA Project

 Стручна пракса  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  Информатор о раду Укидање печата  ICAO - International Civil Aviation Organization Eurocontrol EASA - European Aviation Safety Agency - Europa EU Federal Aviation Administration National Transportation Safety Board Bureau d'Enquêtes et d'Analyses European Civil Aviation Conference Insurance from AIG Europe Limited in the UK  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије http://www.era.europa.eu http://www.uprava-brodova.gov.rs/ http://www.danubecommission.org/ http://www.savacommission.org/

Врх стране