Грб Републике Србије

Република Србија

Центар за истраживање несрећа у саобраћају

Насловна страна » Документи

Документи

  Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају

  Правилник о истраживању несрећа и незгода у железничком саобраћају

  Правилник о истраживању удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају

  Правилник о начину издавања и обрасцу службене легитимације истражитеља и о начину вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама

  Правилник о начину спровођења поступка истраживања несрећа и незгода у поморској пловидби

  Правилник о садржини извештаја о безбедносној истрази несрећа и незгода у водном саобраћају

  Прaвилник о садржини коначног извештаја о истрагама несрећа и незгода у железничком саобраћају

  Уредба о мешовитој цивилно-војној комисији

  Закон о ваздушном саобраћају

  Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

  Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

  Одлукa о одређивању лица за заштиту података о личности

  Финансијски план и буџет за 2021 годину

  Финансијски план и буџет за 2022 годину

  Финансијски план и буџет за 2023 годину

 Стручна пракса  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  Информатор о раду Укидање печата  ICAO - International Civil Aviation Organization Eurocontrol EASA - European Aviation Safety Agency - Europa EU Federal Aviation Administration National Transportation Safety Board Bureau d'Enquêtes et d'Analyses European Civil Aviation Conference Insurance from AIG Europe Limited in the UK  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије http://www.era.europa.eu http://www.uprava-brodova.gov.rs/ http://www.danubecommission.org/ http://www.savacommission.org/

Врх стране