Grb Republike Srbije

Republika Srbija

Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju

slika1

Naslovna strana » Nesreće u saobraćaju » Nesreće u vodnom saobraćaju

Nesreće u vodnom saobraćaju

Izveštaj o ozbiljnim plovidbenim nezgodama i plovidbenim nezgodama za 2023. godinu

BROJ

DATUM

VRSTA

OPIS

LOKACIJA

USMRĆENI

TEŠKO POVREĐENI

STATUS

01-23

14.01.2023.

plovidbena nezgoda

udar samohodnog teretnog broda u plutajući objekat

leva obala reke Sava 10 km + 950 m

0

0

Konačni izveštaj

02-23

06.04.2023.

plovidbena nezgoda

potonuće teretne potisnice

desna obala reke Dunav 1051 km + 300 m

0

0

Privremeni izveštaj

03-23

30.10.2023.

plovidbena nezgoda

prodor vode u teretni motorni brod

desna obala reke Dunav 1106 km + 200 m

0

0

Obaveštenje

Izveštaj o ozbiljnim plovidbenim nezgodama i plovidbenim nezgodama za 2022. godinu

BROJ

DATUM

VRSTA

OPIS

LOKACIJA

USMRĆENI

TEŠKO POVREĐENI

STATUS

01-22

06.08.2022.

plovidbena nezgoda

udar nizvodnog potiskivanog sastava u plutajući objekat

leva obala reke Sava 7km + 250m

0

0

Konačni izveštaj

02-22

01.10.2022.

plovidbena nezgoda

udar nizvodnog potiskivanog sastava u čamce i plutajuće objekte

desna obala reke Dunav oko 1145 km

0

0

Konačni izveštaj

Izveštaj o ozbiljnim plovidbenim nezgodama i plovidbenim nezgodama za 2021. godinu

BROJ

DATUM

VRSTA

OPIS

LOKACIJA

USMRĆENI

TEŠKO POVREĐENI

STATUS

01-21

17.01.2021.

ozbiljna plovidbena nezgoda

potonuće broda

Gajski rukavac

0

0

Privremeni izveštaj

Izveštaj o ozbiljnim plovidbenim nezgodama i plovidbenim nezgodama za 2020. godinu

BROJ

DATUM

VRSTA

OPIS

LOKACIJA

USMRĆENI

TEŠKO POVREĐENI

STATUS

01-20

21.05.2020.

plovidbena nezgoda

oštećenje konstrukcije desnog krila uzvodne kapije komore za prevođenje plovila

reka Tisa
63 km

0

0

Konačni izveštaj

02-20

09.08.2020.

plovidbena nezgoda

udar

bazen Luke za posebne namene (Azotara)

0

0

Konačni izveštaj

03-20

23.08.2020.

plovidbena nezgoda

sudar

reka Dunav 1168 km + 500 m

0

0

Konačni izveštaj

04-20

07.10.2020.

plovidbena nezgoda

udar

reka Tisa na oko 73 km + 500 m

0

0

Konačni izveštaj

05-20

12.10.2020.

plovidbena nezgoda

udar

reka Dunav na oko 1401 km

0

0

Konačni izveštaj

06-20

27.10.2020.

plovidbena nezgoda

sudar

reka Dunav na potezu od 1219 km do 1220 km

0

0

Konačni izveštaj

07-20

11.11.2020.

plovidbena nezgoda

potonuće broda

bazen Luke Beograd

0

0

Konačni izveštaj

Izveštaj o ozbiljnim plovidbenim nezgodama i plovidbenim nezgodama za 2019. godinu

BROJ

DATUM

VRSTA

OPIS

LOKACIJA

USMRĆENI

TEŠKO POVREĐENI

STATUS

01-19

27.07.2019.

plovidbena nezgoda

požar u mašinskom prostoru

reka Dunav
1073 km

0

0

Konačni izveštaj

02-19

28.07.2019.

plovidbena nezgoda

proboj na levom boku trupa broda u toku manevra

reka Sava
15 km

0

0

Konačni izveštaj

03-19

26.09.2019.

plovidbena nezgoda

potonuće broda

reka Dunav na oko 1166 km, uz desnu obalu

0

0

Konačni izveštaj

Izveštaj o ozbiljnim plovidbenim nezgodama i plovidbenim nezgodama za 2018. godinu

BROJ

DATUM

VRSTA

OPIS

LOKACIJA

USMRĆENI

TEŠKO POVREĐENI

STATUS

01-18

02.01.2018.

plovidbena nezgoda

sudar

reka Sava
od 0 km + 350 m
do 0 km + 300 m

0

0

Konačni izveštaj

02-18

13.03.2018.

plovidbena nezgoda

sudar

reka Dunav
1172 km

2

0

Konačni izveštaj

03-18

20.08.2018.

plovidbena nezgoda

delimično potonuće broda

reka Dunav 1108 km, uz desnu obalu 1172 km

0

0

Konačni izvešta

04-18

03.09.2018.

plovidbena nezgoda

usmrćen član posade

reka Dunav 1111 km

1

0

Konačni izveštaj

05-18

18.09.2018.

plovidbena nezgoda

prodor vode u teretnu potisnicu

reka Dunav 1164 km

0

0

Konačni izveštaj

06-18

22.09.2018.

plovidbena nezgoda

nasedanje i prodor vode unutar trupa teretnih potisnica

reka Dunav 1309 km

0

0

Konačni izvešta

Godišnji izveštaji

   Godišnji izveštaj za 2022. godinu

  Annual Report 2022

   Godišnji izveštaj za 2021. godinu

   Godišnji izveštaj za 2020. godinu

   Godišnji izveštaj za 2019. godinu

   Godišnji izveštaj za 2018. godinu

   Godišnji izveštaj za 2017. godinu

   Godišnji izveštaj za 2016. godinu

Preporuke

   Bezbednosna preporuka br. 01-2017

   Bezbednosna preporuka br. 02-2017

 Stručna praksa  Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Informator o radu Ukidanje pečata  ICAO - International Civil Aviation Organization Eurocontrol EASA - European Aviation Safety Agency - Europa EU Federal Aviation Administration National Transportation Safety Board Bureau d'Enquêtes et d'Analyses European Civil Aviation Conference Insurance from AIG Europe Limited in the UK  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије http://www.era.europa.eu http://www.uprava-brodova.gov.rs/ http://www.danubecommission.org/ http://www.savacommission.org/

Vrh strane