Grb Republike Srbije

Republika Srbija

Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju


Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju (u daljem tekstu: Centar) je posebna organizacija u čijoj nadležnosti je obavljanje stručnih poslova koji se odnose na istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju, ozbiljnih nesreća, ostalih nesreća i nezgoda u železničkom saobraćaju, vrlo ozbiljnih pomorskih nesreća, ozbiljnih pomorskih nesreća, pomorskih nesreća, pomorskih nezgoda, ozbiljnih plovidbenih nezgoda i plovidbenih nezgoda u vodnom saobraćaju.


Aktuelnosti

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

08. jul 2021.

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U CENTRU ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U SAOBRAĆAJU... detaljnije

Predstavnici Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju Republike Srbije učestvovali na 10th International Railway Summit međunarodnoj konferenciji koja je održana između 23.02. – 26.02.2021. godine

10. mart 2021.

Prepoznavši je kao lidera u železničkom sektoru, glavnom istražitelju u železničkom saobraćaju, Tamari Škembović, je od strane International Railway Summit (u daljem tekstu: IRS), upućen specijalni poziv da zajedno sa svojim saradnicima kao VIP gosti učestvuju na desetoj međunarodnoj konferenciji u organizaciji IRS koja je održana između 23.02. – 26.02.2021. godine. Zbog pandemije COVID-19 i specifičnih okolnosti, konferencija je organizovana onlajn putem IRS platforme ... detaljnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

10. februar 2021.

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-8368/2019 od 28. avgusta 2019. godine, Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju oglašava ... detaljnije

 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Informator o radu Ukidanje pečata  ICAO - International Civil Aviation Organization Eurocontrol EASA - European Aviation Safety Agency - Europa EU Federal Aviation Administration National Transportation Safety Board Bureau d'Enquêtes et d'Analyses European Civil Aviation Conference Insurance from AIG Europe Limited in the UK  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије http://www.era.europa.eu http://www.uprava-brodova.gov.rs/ http://www.danubecommission.org/ http://www.savacommission.org/

Vrh strane