Грб Републике Србије

Република Србија

Центар за истраживање несрећа у саобраћају

Насловна страна » Јавне набавке

Јавне набавке

  План Јавних набавки за 2018. годину

 

 

Јавна набавка мале вредности JН бр. 4/2018 – набавка добара – гориво

  Позив за подношење понуде

  Конкурсна документација

  Појашњење конкурсне документације

  Измена конкурсне документације

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одлука о додели уговора П1

  Одлука о додели уговора П2

 

Јавна набавка мале вредности JН бр. 3/2018 – набавка путничког аутомобила

  Позив за подношење понуде

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ЈН бр. 2/2018 - услуга одржавања софтверског програма "НТЕ финансије градова и општина

  Позив за подношење понуде

  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење позива

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1/2018 - услуге посредовања при куповини авио и др. путних карата и резервације хотелског смештаја у земљи и иностранству

  Позив за подношење понуде

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

 Информатор о раду ICAO - International Civil Aviation Organization Eurocontrol EASA - European Aviation Safety Agency - Europa EU Federal Aviation Administration National Transportation Safety Board Bureau d'Enquêtes et d'Analyses European Civil Aviation Conference Insurance from AIG Europe Limited in the UK  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије http://www.era.europa.eu http://www.uprava-brodova.gov.rs/ http://www.danubecommission.org/ http://www.savacommission.org/

Врх стране